Privacyverklaring & cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 april 2023.

The Orchid Growers, gevestigd aan Middenzwet 23, 2291 HM Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Standaard:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Aanvullend bij aanmelding contentportal:

  • Voor- & achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Beroepsfunctie


The Orchid Growers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • The Orchid Growers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Indien je jezelf hebt aangemeld voor de contentportal, gebruiken wij jouw gegevens ook voor nieuwsbrieven. Uiteraard kun je je hier voor uitschrijven.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Orchid Growers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
The Orchid Growers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij hebben onze Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Jouw IP-adres wordt als anoniem weergegeven en wij delen geen gegevens met Google. Wil je dat jouw gegevens niet door Google Analytics worden gebruikt? Dan kun je je hier afmelden.

Verschillende soorten cookies en doeleinden

The Orchid Growers gebruikt functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies; dit is een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website, maar hierdoor kunnen wij de statistieken, via Google Analytics, van onze website bijhouden. Bijvoorbeeld welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over ons cookiebeleid en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Orchid Growers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou (of een door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@theorchidgrowers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

The  Orchid Growers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Orchid Growers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marketing@theorchidgrowers.nl.